Kakashi and Shikamaru vs Hidan

Kitsune_Narusuki on Feb. 10, 2008