.::New Girl::. (11)

dokuta_misata on June 6, 2007

I luff Mimi-sama.
She's hawt! :3